Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Entrepreneur: EU Wants U.S. to Stop Using European Cheese Names

A not-so-'grate' proposal from the European Union to ban U.S. cheese makers from using names like Parmesan and Feta is stinking up trade negotiations.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét